ondemand_video

БЕЗПЛАТНИ ВИДЕО УРОЦИ

Създаденият от нас уеб сайт ви дава възможност да усвоите преподавания в училище материал по иновативен начин, а именно чрез видео уроци. Можете да изберете клас и предмет като посетите страницата "Видео уроци", която се намира в основното навигационно меню.
forum

ЧАТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ С УЧЕНИЦИ

Създаването на онлайн платформа, позволяваща на ученици от различни училища и класове да комуникират помежду си, ще улесни усвояването на учебния материал, тъй като участниците в чата ще могат да обменят опит, както и да се справят взаимно с проблемите.
email

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСИ

Сайтът предлага възможност на по-любознателните ученици да се абонират, за да получават периодично информация, която е свързана с предстоящи конкуси, състезания и олимпиади. За да се абонират, учениците трябва да посетят страницата "Абонирай се" в основното меню.
ondemand_video

БЕЗПЛАТНИ ВИДЕО УРОЦИ

Създаденият от нас уеб сайт ви дава възможност да усвоите преподавания в училище материал по иновативен начин, а именно чрез видео уроци. Можете да изберете клас и предмет като посетите страницата "Видео уроци", която се намира в основното навигационно меню.
forum

ЧАТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ С УЧЕНИЦИ

Създаването на онлайн платформа, позволяваща на ученици от различни училища и класове да комуникират помежду си, ще улесни усвояването на учебния материал, тъй като участниците в чата ще могат да обменят опит, както и да се справят взаимно с проблемите.
email

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСИ

Сайтът предлага възможност на по-любознателните ученици да се абонират, за да получават периодично информация, която е свързана с предстоящи конкуси, състезания и олимпиади. За да се абонират, учениците трябва да посетят страницата "Абонирай се" в основното меню.

ПОСЛЕДНИ ВИДЕО УРОЦИ


Урок 1more_vert

Към урока!

За Звездитеclose

В този урок ще научите повече за звездите.


Урок 2more_vert

Към урока!

За Планетитеclose

В този урок ще научите повече за планетите.


Урок 3more_vert

Към урока!

За Галактикатаclose

В този урок ще научите повече за галактиката, в която живеем.
Урок 1more_vert

Към урока!

За Звездитеclose

В този урок ще научите повече за звездите.


Урок 2more_vert

Към урока!

За Планетитеclose

В този урок ще научите повече за планетите.


Урок 3more_vert

Към урока!

За галактикатаclose

В този урок ще научите повече за галактиката, в която живеем.